Get Adobe Flash player

Školní rok 2015/2016

září 2015

30. 9. – Projektový den „Zdravá výživa“

 

říjen 2015

3. 10. – Přírodovědná soutěž  „Poznej a chraň“

7. 10. – Projektový den „Třídění odpadu“

14. 10. – Loutkové divadlo – „Prasátko a kouzelné slovíčko“

 

listopad 2015

3. 11. – Dopravní hřiště  Tábor – 4. ročník

10. 11. – Hudební pořad s ukázkou hudebních nástrojů

26. 11. –  Přednáška „Energie pro budoucnost“

 

prosinec 2015

1.12. – Projektový den „Dopravní výchova“

9.12. – Hudební pořad

 

leden 2016

14.1. – Projektový den „Stolování a zásady slušného chování“

25.1. – Zimní radovánky – divadelní představení

 

únor 2016 

10.2. – Projektový den „Náš rodokmen“

23.2. – Karneval – maškarní ples ve školní družině

29.2. – Princové jsou na draka – divadelní představení pro ZŠ a MŠ

 

březen 2016

9. 3. – Projektový den „Svět pohádek“

18.3. – Matematická soutěž „Matematický klokan 2016″

 

duben 2016

20.4. – Projektový den ,,První pomoc“

21.4. – Den Země v Táboře

 

květen 2016

11.5. – Divadelní představení v Táboře ,,Rákosníček a hvězdy“

16.5. – Projektový den ,,Mimořádné situace, rizika ohrožení“

Evakuace školy

 

červen 2016

1.6. – Den dětí

2.6. – Dopravní hřiště v Táboře

7.6. – Výlet do ZOO

8.6. – Fotografování

23.6. – Projektový den ,, Chování a bezpečnost o prázdninách“