Get Adobe Flash player

Dokumenty – rozpočet 2018

účet   Příjmy Výdaje
plán v Kč skutečnost % plán v Kč skutečnost %
  od obce – provoz 800 000            
  od obce – podlimit 400 000            
  vlastní příjmy – stravné 800 000            
                      – školné 40 000            
                      – úroky 2 040 000            
obecní            
5010610 materiál       35 000      
5020300 elektrická energie       295 000      
5030400 voda       9 000      
5110400 opravy, udržování       1 000      
5120300 cestovné       1 000      
5180300 telefon       1 600      
5180400 práce pro ZŠ       90 000      
5180500 poštovné       600      
5180600 školení, vzdělávání       9 100      
5180800 bank. poplatky       7 000      
5180900 odpady       4 600      
5490300 pojištění       6 000      
5210400 mzdy – podlimit       294 100      
5240400 odvody       100 000      
5270400 FKSP       5 900      
obecní            
5010610 materiál       35 000      
5020300 elektrická energie       120 000      
5020400 voda       7 500      
5180300 telefon       2 000      
5180400 práce pro MŠ       2 000      
5180900 odpad       4 500      
5010610 účet ERA  materiál       29 500      
5180800                 poplatky       500      
ŠD obecní            
5010610 materiál       2 100      
5010610 účet ERA  materiál       10 000      
ŠJ obecní            
5010510 potraviny       550 000      
5010610 materiál       32 000      
5020300 elektrická energie       120 000      
5030400 voda       7 300      
5110400 opravy, udržování       5 000      
5180300 telefon       1 200      
5180700 věcná režie       17 000      
5180400 práce pro ŠJ       230 000      
5180900 odpady       4 500      
celkem   2 040 000       2 040 000