Get Adobe Flash player

Dokumenty

Výroční zpráva 2017- 2018

 

 

 Základní škola a Mateřská škola Ratibořské Hory
Návrh rozpočtu na rok 2019

                                                                             Příjmy                       Výdaje

 od obce – provoz 600 000
vlastní příjmy – stravné 800 000
– školkovné 40 000
– mzdy                                                                  2200000           

-mzdy-hrubé                                                                               11617647                   

-odvody                                                                                         550000 

-FKSP                                                                                               32353                                                                                                                                                   

obecní
5010610 materiál  60 000
5020300 elektrická energie  150 000
5010400 ochranné pomůcky  2 000
5180600 školení,vzdělání 15 000
5020400 voda 7 500
5010520 učební pomůcky 3 000
5180300 telefon 2 000
5180400 práce pro MŠ 74 000
5120300 cestovné 5 000
5180500 poštovné 300
5490300 pojištění 10 000
5180900 odpad 5 200
5010610 účet ERA materiál 35 000
5180800 poplatky 8 500
ŠJ obecní
5010400 ochranné pomůcky 4 000
5010510 potraviny 590 000
5010610 materiál 32 000
5020300 elektrická energie 150 000
5030400 voda 7 500
5110400 opravy, udržování 19 000
5180300 telefon 1 000
5180700 věcná režie 18 800
5120300 cestovné 1 000
5180400 práce pro ŠJ 230 000
5180600 školení 4 000
5180900 odpady 5 200
celkem příjmy   3 640 000 výdaje   3 640 000