Get Adobe Flash player

Dokumenty – rozpočet 2017

účet Příjmy Výdaje
plán v Kč skutečnost % plán v Kč skutečnost %
od obce – provoz 800 000
od obce – podlimit 400 000
vlastní příjmy – stravné 850 000
                    – školné 50 000
                    – úroky
obecní
5010610 materiál 48 000
5020300 elektrická energie 295 000
5030400 voda 9 000
5110400 opravy, udržování 1 000
5120300 cestovné 1 000
5180300 telefon 1 600
5180400 práce pro ZŠ 90 000
5180500 poštovné 600
5180600 školení, vzdělávání 9 100
5180800 bank. poplatky 7 000
5180900 odpady 4 600
5490300 pojištění 6 000
5210400 mzdy – podlimit 294 100
5240400 odvody 100 000
5270400 FKSP 5 900
obecní
5010610 materiál 30 000
5020300 elektrická energie 120 000
5020400 voda 7 500
5180300 telefon 2 000
5180400 práce pro MŠ 2 000
5180900 odpad 4 500
5010610 účet ERA  materiál 39 500
5180800                 poplatky 500
ŠD obecní
5010610 materiál 2 100
5010610 účet ERA  materiál 10 000
ŠJ obecní
5010510 potraviny 600 000
5010610 materiál 24 000
5020300 elektrická energie 120 000
5030400 voda 7 300
5110400 opravy, udržování 5 000
5180300 telefon 1 200
5180700 věcná režie 17 000
5180400 práce pro ŠJ 230 000
5180900 odpady 4 500
celkem 2 100 000 2 100 000