Get Adobe Flash player

Dokumenty-rozpočet 2020-2021

Základní škola a Mateřská škola Ratibořské Hory

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021-návrh

                                                  Rok 2020                                        Rok 2021

                        Příjmy    Výdaje                                                     Příjmy      Výdaje

od obce – provoz         600000                                                           od obce – provoz 600000

vlastní příjmy – stravné      900000                                                    vlastní příjmy – stravné 1000000

– školkovné                            40000                                                     školkovné                            40000

-mzdy                                2300000                                                      mzdy                                2400000

-mzdy – hrubé                                         1691176                               mzdy – hrubé                                            1764706

– odvody                                                     575000                                odvody                                                         600000

– FKSP                                                            33824                                FKSP                                                                35294

MŠ obecní                                                                                      MŠ obecní

5010610 materiál                                    60000                                             5010610  materiál                          60000

5020300 elektrická energie                 170000                                             5020300 elektrická energie        180000

5010400 ochranné pomůcky                   2000                                             5010400 ochranné pomůcky          2000

5180600 školení,vzdělání                       15000                                             5180600 školení,vzdělání             15000

5020400 voda                                            8000                                              5020400 voda                                   8000

5010520 učební pomůcky                        3000                                             5010520 učební pomůcky               3000

5180300 telefon                                         2000                                             5180300 telefon                               2000

5180400 práce pro MŠ                            74000                                            5180400 práce pro MŠ                  74000

5120300 cestovné                                      5000                                            5120300 cestovné                            5000

5180500 poštovné                                       300                                             5180500 poštovné                             300

5490300 pojištění                                    12000                                             5490300 pojištění                         12000

5180900 odpad                                          5200                                             5180900 odpad                                8200

5010610 účet ERA materiál             35000                                            5010610 účet ERA materiál     40000

5180800 poplatky                                    10500                                            5180800 poplatky                          13500

ŠJ obecní                                                                                                   ŠJ obecní

5010400 ochranné pomůcky             4000                                             5010400 ochranné pomůcky     4000

5010510 potraviny                          620000                                            5010510 potraviny                 650000

5010610 materiál                                    32000                                             5010610 materiál                          40000

5020300 elektrická energie                 170000                                             5020300 elektrická energie      180000

5030400 voda                                             8000                                            5030400 voda                                   8000

5110400 opravy, udržování                   19000                                             5110400 opravy, udržování        34000

5180300 telefon                                         1000                                            5180300 telefon                              1000

5180700 věcná režie                               23800                                            5180700 věcná režie                     26800

5120300 cestovné                                     1000                                            5120300 cestovné                            1000

5180400 práce pro ŠJ                           250000                                            5180400 práce pro ŠJ                  260000

5180600 školení                                         4000                                            5180600 školení                               4000

5180900 odpady                                        5200                                            5180900 odpady                              8200

celkem příjmy 38400000          výdaje 3840000                          celkem příjmy 4040000              výdaje 404000