Get Adobe Flash player

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

Podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla ředitelka školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání následovně:

 

Na Základní školu a Mateřskou školu Ratibořské Hory jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 děti s registračními čísly:

 

01/2018

02/2018

03/2018

04/2018

07/2018

08/2018

09/2018

 

Na Základní školu a Mateřskou školu Ratibořské Hory jsou nepřijaty k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 děti s registračními čísly:

 

05/2018

06/2018

 

Ratibořské Hory, 11. 5. 2018

 

Mgr. Eva Tlustá