Get Adobe Flash player


Čestné prohlášení o bezinfekčnosti je nutné přinést vyplněné při nástupu dítěte do Mš.

Formulář ke stažení zde:

Čestné prohlášení – bezinfekčnost

Základní škola a Mateřská škola Ratibořské Hory
Ratibořské Hory 34
391 42 Ratibořské Hory

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla ředitelka školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání následovně:

Do Mateřské školy Ratibořské Hory jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/20201 děti s registračními čísly:

01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020

V Ratibořských Horách dne 18.5.2020

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání

ZŠ a MŠ Ratibořské Hory ke stažení zde:

Žádost – Základní škola a Mateřská škola Ratibořské Hory

Informace k zápisu do MŠ ke stažení zde:

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kritéria pro přijímání dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY Ratibořské Hory pro školní rok 2020/2021

Bez ohledu na bodové hodnocení budou přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

A/ Trvalý pobyt dítěte

trvalý pobyt ve spádové oblasti 5
trvalý pobyt mimo spádovou oblast 1

B/ Věk dítěte
5 let dosažené k 31.8.2020 5
4 roky dosažené k 31.8.2020 4
3 roky dosažené k 31.8.2020 3
2 roky dosažené k 31.8.2020 2

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 01. 09. 2020 dosáhnou, třetího, čtvrtého a pátého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu / v případě cizinců místo pobytu/ v příslušném školském obvodu mateřské školy.

Děti mladší tří let budou přijímány s přihlédnutím k hygienickým, bezpečnostním a personálním podmínkám MŠ.

V případě rovnosti bodů rozhoduje:
a) věk dítěte – starší dítě má přednost
b) pokud ani věk neurčí přesné pořadí na posledním přijímaném místě rozhoduje los.