Get Adobe Flash player

Aktuality

Zápis do Mateřské školy Ratibořské Hory se bude konat 2. května 2018 od 7:30 do 11:00.

 kritéria pro přijetí

1. Trvalý pobyt dítěte Body 
trvalý pobyt ve spádové oblasti  5
trvalý pobyt mimo spádovou oblast
2. Věk dítěte  
    5 let           dosažené k    31.8.2018 5
    4 roky        dosažené k    31.8.2018 4
    3 roky        dosažené k    31.8.2018 3
    2 roky        dosažené k    31.8.2018 2

V případě rovnosti bodů při součtu:

  1. věk dítěte – starší dítě má přednost
  2. pokud ani věk neurčí přesné pořadí na posledním přijímaném místě, rozhoduje los